فهرست بستن

نت کیبورد آوار فرهاد

نت کیبورد آوار فرهاد

متن آهنگ آوار فرهاد

تو هم با من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن با من
تو هم با من نبودی آنکه میپنداشتم باید هوا باشم
و یا حتی گمان میکردم اینطور باید از خیل خبر چینان جدا باشم
تو هم با من نبودی تو هم با من نبودی
تو هم از ما نبودی آنکه زات درد را باید صدا باشد
و یا با من چنان هم سفره ی شب باید از جنس منو عشق و خدا باشد
تو هم از ما نبودی
تو هم مومن نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما
ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باش
تو هم از ما نبودی
تو هم مومن نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما
ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باش
تو هم با من نبودی ای یار ای آبان ای سیل مصیبت بار

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ