فهرست بستن

نت کیبورد اسم تو بوی گل بود ستار

نت کیبورد اسم تو بوی گل بود ستار

متن آهنگ اسم تو بوی گل بود ستار

اسم تو بوی گل بود مثل کلام هر روز صبح و سلام هر روز
هوای تازه بودی به من که میرسیدی
تو بودی عشق نابم سوالم و جوابم تعبیر خوب خوابم
آب شدی و پریدی خواب مرا ندیدی
زمین جوانه میشد چشمت روانه میشد هوا ترانه میشد
نفس که میکشیدی به من که میرسیدی
اسم تو بوی گل بود مثل کلام هر روز صبح و سلام هر روز
هوای تازه بودی به من که می رسیدی
با تو اگر نمیشد شبی سحر نمیشد وقت سفر نمیشد
رفتی و دل بریدی نموندی و ندیدی
در انتهای دریا جزیره بودم اما
تو از تمام دنیا به داد من رسیدی
چه قصه هایی داشتم اگر که میشنیدی چه خوابی دیده بودم
خواب مرا ندیدی از چشم من پریدی
اسم تو بوی گل بود مثل کلام هر روز صبح و سلام هر روز
هوای تازه بودی به من که می رسیدی
دچار باور شدم به رنگ دیگر شدم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ