فهرست بستن

نت کیبورد اشک من هویدا شد مرضیه

نت کیبورد اشک من هویدا شد مرضیه

متن آهنگ اشک من هویدا شد مرضیه

اشک من هویدا شد 
دیده ام چو دریا شد
در میان اشک من 
سایه تو پیـــــدا شد
موج آتشی از غم 
زان میانه برپــــا شد
اشک من هویدا شد 
دیده ام چو دریا شد
تو برفتی وفا نکرده 
نگهی سوی ما نکرده
نکند ای امید جـــانم
که نیایی خدا نکرده
به یاری شکستگان چرا نیایی؟
چه بی وفا چه بی وفا چه بی وفایی
اشک من هویدا شد 
دیده ام چو دریا شد
تو که گفتی اگر به آتشم کشی
وگر ز غصه ام کشی،
تو را رها نمی کنم من
نه کشته ام تو را به غم 
نه آتشت به جان زدم
که می کشی ز من تو دامن
اشک من هویدا شد 
دیده ام چو دریا شد
در میان اشک من 
سایه تو پیـــــدا شد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ