فهرست بستن

نت کیبورد افتادن نهایی سارا نائینی رضا روحانی

نت کیبورد افتادن نهایی سارا نائینی  رضا روحانی

متن آهنگ افتادن نهایی سارا نائینی  رضا روحانی

زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
چرخشو چرخش انگار سرگیجه ی مکرر
تا که به خود میاییم توی صفیم و از سر
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
ترس حجوم تردید به باور همیشه
وحشت لحظه ای که شک میکنی به ریشه
قبل سبوته اینجا وقت هنر نمایی
ثانیه ای سکوتو افتادن نهایی
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
کنار هم نشستیم از سرنوشت راضی
دنیای ما همینه دنیای شهر بازی
متن آهنگ افتادن نهایی  سارا نائینی 
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
ترس حجوم تردید به باور همیشه
وحشت لحظه ای که شک میکنی به ریشه
ثانیه ای سکوتو افتادن نهایی
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ