فهرست بستن

نت کیبورد الهه ناز معین و بنان

نت کیبورد الهه ناز معین و بنان

متن آهنگ الهه ناز معین و بنان

 باز اي الهه ناز
با دله من بساز
کين غم جانگداز
برود ز برم

گر دل من نياسود
از گناه تو بود
بيا تا ز سر گنهت گذرم

باز ميکنم دسته ياري به سويت دراز
بيا تا غم خود را با راز و نياز
ز خاطر ببرم

گرنکند تير خشمت دلم را هدف
بخدا همچون مرغ پر شور و شرر
بسويت بپرم

آنکه او ز غمت دلبندد چون من کيست
ناز تو بيش از اين بهر چيست

تو الهه نازي در بزمم بنشين
من تو را وفادارم بيا که جز اين
نباشد هنرم

اينهمه بيوفايي ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگيري خبر
نيابي اثرم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ