فهرست بستن

نت کیبورد اهو خانم مارتیک

نت کیبورد اهو خانم مارتیک

متن آهنگ اهو خانم مارتیک

آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند●♪♫
ابرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمند●♪♫
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور●♪♫
بلور صاف بارفتن روشن تر از دشت و دمن●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫
قلبم رو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس●♪♫
دامن یار شکر شکن دیوار ای دل بشکن●♪♫
دیوار دل آینه شکن●♪♫
چشمای اهو مسته گل به گلشن نشسته●♪♫
درخت بید مجنون حجله ی عشق رو بسته●♪♫
تنگ دلش طلا بود هدیه پر از حیا بود●♪♫
گفتم دوستت می دارم اون وقت اونم رها بود●♪♫
اون وقت اونم رها بود●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫
 
قلبم رو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس●♪♫
دامن یار شکر شکن دیوار دل آینه شکن●♪♫
دیوار دل آینه شکن●♪♫
آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند●♪♫
ابرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمند●♪♫
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور●♪♫
بلور صاف بارفتن روشن تر از دشت و دمن●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫
قلبم رو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس●♪♫
دامن یار شکر شکن دیوار دل آینه شکن●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه●♪♫
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه●♪♫

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ