فهرست بستن

نت کیبورد اوازه خوان ستار

نت کیبورد اوازه خوان ستار

متن آهنگ اوازه خوان ستار

من و چروک صورتم آینه را شکسته ایم
هزار فال عشق را یکی یکی گذشته ایم و خسته ایم
چه دیر آمدیم و چه زود می رویم
چه دیر آمدیم و چه زود می رویم
نه ابرو فروختم نه التماس کردم
آوازه خوان عاشقم آیا گناه کرده ام
آیا گناه کرده ام
من و دو پای رخمی ام زنجیرها کسسته ایم و رفته ایم
من و مرکب و قلمسرودها سروده ایم و رسته ایم
چه دیر آمدیم و چه زود می رویم
چه دیر آمدیم و چه زود می رویم
نه دوستی با ناکسان نه دشمنی با دوستان
زنجیر عشق ما را بسته به مهر دوستان
زنجیر عشق ما را بسته به مهر دوستان
زنجیر عشق ………

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ