فهرست بستن

نت کیبورد اولین بار ستار

نت کیبورد اولین بار ستار

متن آهنگ اولین بار ستار

اولین باری که در تو صورت خورشید و دیدم
اولین باری که از عشق به ترانه میرسید
شب حیرت بود و جذبه شب شعله زدن برق
شب شاعر شدن گل شب زیبا شدن من
در دل من چه محشری بود تبله های غزل چکیدن
روی نور و نهر بنفشه چنگ شاد به تو رسیدن
ناگهان برق زد یه ستاره ناگهان آبی شد تن من
ناگهان بغض کودکانه ناگهان های های گریستن
توی سنگ سینه کوه اگه اون شب دل من بود
لای بوته بوته خاک چشم چشمه نسترن بود
وقتی که عشق با تمام نفسش آمد به فریاد
دیگه فتوای سکوتم میشکنه تو گریه ساز
بزن ای عشق ساز بزن باز بزن ای عشق ساز بزن باز
چه هوای وسوسه ای بود روی باغ تخیل من
از تو حوض بنفشه زنبق ماهی دست تو گرفتم
ناگهان برق زد یه ستاره ناگهان آبی شد تن من
ناگهان بغض کودکانه ناگهان های های گریستن

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ