فهرست بستن

نت کیبورد بارون احساس مهستی

نت کیبورد بارون احساس مهستی

متن آهنگ بارون احساس مهستی

میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه
چیکه چیکه
آهای ای هم اتاقی بیار شمع و چراغی
که شاید روی عشقو ببینم اتفاقی
ببین خورشید چشمام اسیر این چراغه
تموم خواسته من همین یک اتفاقه
میاد بارون احساس . از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل . دوباره کرده چیکه
چیکه چیک
به گل حاجت ندارم گلو ننداز تو راهم
که یک باغ گل ناز شکفته تو نگاهم
چشام تو چشمت انگار . گل نرگس تو آبه
به این گلدون زیبا بذار آفتاب بتابه
میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه
چیکه چیکه
آهای تشنه چقدر ابر دلم داره بهونت
داره عشق میچکه از نفس خیسم رو گونت
آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت
عجب دریا دلی هستم تو شوق بیکرانت
میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه
چیکه چیکه
آهای ای هم اتاقی بیار شمع و چراغی
که شاید روی عشقو ببینم اتفاقی
ببین خورشید چشمام اسیر این چراغه
تموم خواسته من همین یک اتفاقه
میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه
چیکه چیکه
آهای تشنه چقدر ابر دلم داره بهونت
داره عشق میچکه از نفس خیسم رو گونت
آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت
عجب دریا دلی هستم تو شوق بیکرانت
میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه
چیکه چیکه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ