فهرست بستن

نت کیبورد باز آمدم از راه سفر معین

نت کیبورد باز آمدم از راه سفر معین

متن آهنگ باز آمدم از راه سفر معین

باز آمدم، از راه سفر، یکبار دگر، در خونه تو
گل داده باز، گلخونه دل، از بوی تو و گل دونه تو
سر می نهد این خانه به دوش شادان و خموش بر شونه تو
پر میکند از باده شوق چمشمون خود و پیمونه تو
 
باز امشب این دیونه دل بربام و بر سر میزنه
غم اومده تا پشت در باز حلقه بر در میزنه
یاد تو و دوری تو آتش به جونم میزنه
من میروم اما دلم در سینه پر پر میزنه
 
سرد و غمین میخونه این ویرونه دل
باز امشب این دیونه دل بربام و بر سرمیزنه
 
باز آمدم، از راه سفر، یکبار دگر، در خونه تو
گل داده باز، گلخونه دل، از بوی تو و گل دونه تو
سر می نهد این خانه به دوش شادان و خموش بر شونه تو
پر میکند از باده شوق چمشمون خود و پیمونه تو
 
باز امشب این دیونه دل بربام و بر سر میزنه
غم اومده تا پشت در باز حلقه بر در میزنه
یاد تو و دوری تو آتش به جونم میزنه
من میروم اما دلم در سینه پر پر میزنه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ