فهرست بستن

نت کیبورد بری باخ منصور

نت کیبورد بری باخ منصور

متن آهنگ بری باخ منصور

 پنجَره دَن داش گَلیر آی بری باخ بری باخ

از پنجره داره سنگ می آد آهای اینور رو نگاه کن نگاه کن

خومار گوزدَن یاش گَلیر آی بری باخ بری باخ

از چشمان خمار اشک می آد آهای اینور رو نگاه کن نگاه کن

سَنی مَنه وئرسلر آی بری باخ بری باخ

اگر تو رو به من بدهند آهای اینور رو نگاه کن

الله ها دا خوش گلیر آی بری باخ بری باخ

خدا هم خوشش میاد آهای اینور رو نگاه کن

بری باخ بری باخ آی بری باخ بری باخ

هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

پنجره نین میللَری آی بری باخ بری باخ

میله های پنجره که بین من و تو قرار داره هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

آچدی قیزیل گوللَری آی بری باخ بری باخ

شاهده که شکوفه گل های محمدی هم بخاطر من و تو شکفته هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

اوغلانی یولدان ائیلَر آی بری باخ بری باخ

پسر رو از راه بدر میکنه هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

قیزین شیرین دیللَری آی بری باخ بری باخ

شیرین زبونی های دختره هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

بری باخ بری باخ آی بری باخ بری باخ

هآی بهم نگاه کن آهآی بهم نگاه کن

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ