فهرست بستن

نت کیبورد بنفشه گل ناصر مسعودی

نت کیبورد بنفشه گل ناصر مسعودی

متن آهنگ بنفشه گل ناصر مسعودی

بنفشه گول بیرون بامو بیاد باور تی عهده
بوگوفته بی وقت بهار آیم تی ور با خنده
گولبارانه سبزانه سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده
از یاد ببردی تو مگر قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
از یاد ببردی تو چره قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
دنیا بجا نمانه غیر از وفا چی مانه
چوم نرگسا دوخوانه دیم سورخه گولا مانه
دارم ترا ده غم نارم می نازنین ناز دانه
خدایا دختر رشتی قشنگه
سفید و سورخه و سبز و رنگ برگه
ولی با آن همه حُسن خودا داد
دلی در سینه داره مثل سنگه
 
ترجمه فارسی
 
گل بنفشه
 
بنفشه بیرون آمد، عهدت را به یاد بیاور
گفته بودی فصل بهار با خنده نزد تو می آیم
روی سبزه ها گلباران شده، بنفشه پیک بهار شده است
فصل بهار آمد بیا دلم زنده شده است
مگر قول و قرارت را فراموش کردی
دیگر ناز نکن بیا پیشم فصل بهار است
قول و قرارت را چرا فراموش کردی
دیگر ناز نکن بیا پیشم فصل بهار است
دنیا باقی نمی ماند، غیر از وفا چه چیز می ماند
چشمت نرگس را صدا می زند، چهره ات چون گل سرخ است
تا تورا دارم غمی ندارم نازنینم
خدایا دختر رشتی زیباست
سفید و سرخ و سبز و رنگ برنگ است
ولی با این همه حسن خدا داده
دلی در سینه دارد که مثل سنگ است.

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ