فهرست بستن

نت کیبورد بهش بگو اندی و کوروس

نت کیبورد بهش بگو اندی و کوروس

متن آهنگ بهش بگو اندی و کوروس

بهش بگو بهارمه سبزه سبزه زارمه
بهش بگو تنها شدم سکه بی بها شدم
بهش بگو دوستش دارم قلبمو دستش میذارم
تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم اسمتو فریاد میزنم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم عشقمو در راهت میذارم
بهش بگو بهارمه سبزه سبزه زارمه
بهش بگو تنها شدم سکه بی بها شدم
بهش بگو دوستش دارم قلبمو دستش میذارم
تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم اسمتو فریاد میزنم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم عشقمو در راهت میذارم
تو که این چشمو پر از خون دیدی
تو که این نگاهو افسون دیدی
تو که این یارو پریشون دیدی
تو که این دردو بی درمون دیدی
تو که میدونی دلم کرده هواشو
تو که میدونی چقدر میخوام لباشو
تو که میدونی دلم کرده هواشو
تو که میدونی چقدر میخوام لباشو
کی میاد دوباره خونه دل براش قصه بخونه
جای خالیش نمیذاره قلب من زنده بمونه
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم اسمتو فریاد میزنم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم عشقمو در راهت میذارم
بهش بگو دوستش دارم قلبمو دستش میذارم
تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم
بهش بگو بهارمه سبزه سبزه زارمه
بهش بگو تنها شدم سکه بی بها شدم
بهش بگو دوستش دارم قلبمو دستش میذارم
تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم اسمتو فریاد میزنم
عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم
عزیزم عزیزم عشقمو در راهت میذارم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ