فهرست بستن

نت کیبورد به جون شما شهرام شب پره

نت کیبورد به جون شما شهرام شب پره

متن آهنگ به جون شما شهرام شب پره

به جون خودم به جون شما دل میمیره بدون شما
به جون خودم به جون شما وصل جونم به جونه شما
هوای دل تازه میشه تو قاب چشمون شما
مرغ دلم پر میکشه گوشه ایوون شما
به جون خودم به جون شما دل شده ویرون شما
به جون خودم به جون شما قسمم شده جون شما
بخوای نخوای اسیر شدم اسیر زندون شما
الهی بی محبتی نباشه تو خون شما
قربون چشم مستتون اون دل خود پرستتون
تیر رو زدین قلب هدف حنای ناز شصتتون
خدا کنه مرگ حقیر کاری نده به دستتون
به جون خودم به جون شما دل شده داغون شما
خدا کنه عاشق کشی نباشه قانون شما

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ