فهرست بستن

نت کیبورد بگذرم مسعود فردمنش

نت کیبورد بگذرم مسعود فردمنش

متن آهنگ بگذرم مسعود فردمنش

دل نبریده ایم اگر دل شکست
در نشکسته ایم اگر در ببست
باور تقدیر به سر داشتیم
از پی برداشت نمی کاشتیم
به گفتگو نشسته ام با خود دل شکسته ام
غریبه با قصهء عشق دل به کسی که بسته ام
دل به کسی که بسته ام
چه سود با ندامتم که تشنهء محبتم
هر چه زدم نمیبرم راه به ترک عادتم
راه به ترک عادتم
یار گر من را نگیرد دست کم
یار گر من را نگیرد دست کم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
صد بار سفر کردم به عشق به مقصودی
هر بار فقط ای یار تو مقصد من بودی
تو مقصد من بودی
یار گر من را نگیرد دست کم
یار گر من را نگیرد دست کم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
یار با من مهربان باشد اگر
حسرتی بر دل نمی باشد دگر
حسرتی بر دل نمی باشد دگر
من از آن مجنون هم مجنون ترم
من به نرخ جون محبت میخرم
من به نرخ جون محبت میخرم
یار گر من را نگیرد دست کم
یار گر من را نگیرد دست کم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
بگذرم بگذرم بگذرم از شهرت فرهاد هم
ما که به دل عشق تو را کاشتیم
ما که به سر شوق تو پنداشتیم
بود اگر صحبت دوست داشتن
بیشتر از هر که تو را داشتیم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ