فهرست بستن

نت کیبورد بگذر ز من ای آشنا عارف

نت کیبورد بگذر ز من ای آشنا عارف

متن آهنگ بگذر ز من ای آشنا عارف

 بگذر زمن ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم
می خواهم عشقت دردل بمیرد می خواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر زمن ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم
هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمی گیرد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ