فهرست بستن

نت کیبورد بیا اندی و رامشا

نت کیبورد بیا اندی و رامشا

متن آهنگ بیا اندی و رامشا

بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم
بیا که عشقمی هنوزم نزار به آتیشت بسوزم
بیا میخوام با تو بمونم میدونی قدرتو میدونم عشقم مثل آتیشه
با تو شادی در پیشه میخندی و با خندی زندگی قشنگ میشه
عزیزم بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم
بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم
بیا که عشقمی هنوزم نزار به آتیشت بسوزم
بیا میخوام با تو بمونم میدونی قدرتو میدونم
عشقم مثل آتیشه با تو شادی در پیشه
میخندی با خندت زندگیم قشنگ میشه عزیزم
بیا بیا شیرین زبونم بیا بیا عزیز جونم
عزیزم بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم
بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم
بیا که عشقمی هنوزم نزار به آتیشت بسوزم
بیا میخوام با تو بمونم میدونی قدرتو میدونم
بیا که عشقمی هنوزم نزار به آتیشت بسوزم
بیا میخوام با تو بمونم میدونی قدرتو میدونم
عشقم مثل آتیشه با تو شادی در پیشه
میخندی با خندت زندگیم قشنگ میشه عزیزم
بیا بیا شیرین زبونم بیا بیا عزیز جونم
عزیزم بیا بیا عزیز جونم بیا بیا شیرین زبونم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ