فهرست بستن

نت کیبورد بی تو هرگز شادمهر عقیلی

نت کیبورد بی تو هرگز شادمهر عقیلی

متن آهنگ بی تو هرگز شادمهر عقیلی

به شهر عشق نمیرم بی تو هرگز
نشم عاشق بمیرم بی تو هر گز
غروب بی کسی ها مونسم شد
ببین بی تو چه پیرم بی تو هر گز
نیای روزی که رو لب باشه آهی
نه عشق باشه نه از من یه نگاهی
نیای روزی ببینی از غم تو
نمونده بر سرم موی سیاهی موی سیاهی
میدونم که تو عاشق پرستی
به رو من چرا درها رو بستی
نمیگیری سراغی از دل من
چرا کوه امیدم رو شکستی
نه یه لبخند نه حرفی تازه دارم
تو رفتی جز خودت چیزی ندارم
نیاد روزی ببینم بی قرارم
به راهی پر ز غم اسمت بیارم
متن اهنگ بی تو هرگز شادمهر عقیلی
به شهر عشق نمیرم بی تو هرگِز
نشم عاشق بمیرم بی تو هرگِز
غروب بی کسی ها مونسم شد
ببین بی تو چه پیرم بی تو هرگِز
نیای روزی که رو لب باشه آهی
نه عشق باشه نه از من یه نگاهی
نیای روزی ببینی از غم تو
نمونده بر سرم موی سیاهی موی سیاهی
میدونم که تو عاشق پرستی
به رو من چرا درها رو بستی
نمیگیری سراغی از دل من
چرا کوه امیدم رو شکستی
نه یه لبخند نه حرفی تازه دارم
تو رفتی جز خودت چیزی ندارم
نیاد روزی ببینم بی قرارم
به راهی پر ز غم اسمت بیارم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ