فهرست بستن

نت کیبورد بی محبت مهستی

نت کیبورد بی محبت مهستی

متن آهنگ بی محبت مهستی

هرکی با حقیقته تو دلش محبته هرکی با یه قلب پاک
عاشق رفاقته مثل من همیشه تنها میمونه
یه غریقه که تو دریا میمونه هرکی باحقیقته
تودلش محبته هرکی با یه قلب پاک عاشق رفاقته
مثل من همیشه تنها میمونه یه غریقه که تو دریا میمونه
خوش بحالت که تو بی محبتی بردی از یاد منو
مثل طوفان اومدی گذشتی و دادی بر باد منو
تو منو شکستی آفرین به تو با همه نشستی آفرین به تو
تو منو شکستی آفرین به تو با همه نشستی آفرین به تو
تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی آفرین به تو
تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی آفرین به تو
هرکی باحقیقته تودلش محبته هرکی با یه قلب پاک
**** تکست آهنگ بی محبت از مهستی ****
عاشق رفاقته مثل من همیشه تنها میمونه
یه غریقه که تو دریا میمونه تو هنوز عشق منی اسیرتم
عمر منی اسیرتم منو کشت این دل غافل
یه پریشونه دلم چی کار کنم خون ه دلم چی کار کنم
مگه آروم میشه این دل چه کنم چشمای تو
اشک چشمامو ندیده شور و حال عشق تو
از دلم پا نکشیده تا زمانی که پی محبتم
مستحق غمتم من دیوونه که با حقیقتم
مستحق غمتم خوش بحالت که تو بی محبتی
بردی از یاد منو مثل طوفان اومدی گذشتی و
دادی بر باد منو تو منو شکستی آفرین به تو
با همه نشستی آفرین به تو تو منو شکستی آفرین به تو
با همه نشستی آفرین به تو تو با من عهد و وفا رو بستی و
خودتم گسستی آفرین به تو تو با من عهد و وفا رو بستی و
خودتم گسستی آفرین به تو

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ