فهرست بستن

نت کیبورد بی مریم نرگس مختاری

نت کیبورد بی مریم نرگس مختاری

متن آهنگ بی مریم نرگس مختاری

كاشكي بی (وای، وای) بی مريمه (های، خدا) سردار زنگل
قطارا (وای، وای) حمايلس (وای، خدا) ری دس مسلسل
بی مريم (های، ولا) شير زنون (هاي، خدا) ز قلعه زيد در
صد مِردِ (وای، های) تفنگ به دس (های، خدا) نی واس برابر
بی مريم (وای، وای) سوار اِيا (های، خدا) تفنگ سر شون
دهدر (وای، ولا) ايلخانيه (وای، ولا) دا عليمردون
بی مريم (وای، وای) تو كل بزن (های، خدا) سی عليمردون
جنگ كنه (وای، ولا) با دشمنون (وای) گو! چي شير ميدون
بی مريم (وای، وای) لچک به سر (وای، وای) تفنگ سر دس
شير جنگی (آخه) ايلمون (وای، خدا) مر منده بی كس
 
ترجمه: مريم خانم 
كاشكی بود بی بی مريم رو؛ سردار زنان
قطارها حمايلش (روی دوشش)؛ روی دست [ـش هم] مسلسل
بي‌بي مريم، شيرِ زنان، از قلعه زد بيرون
صد مردِ تفنگ به دست، نيست باهاش برابر (باهاش برابري نمي‌كنه)
بي‌بي مريم سواره مياد؛ تفنگ روي شونه[اش]
دخترِ خانِ ايل است، مادر «عليمردان» است
بي‌بي مريم! تو كِل بزن براي «عليمردان»
[اون] جنگ كنه با دشمنان؛ برادر[م]! مثل شير ميدان
بي‌بي مريم، لچك به سر، تفنگ بر دست
شير جنگي ايل‌مان مگر مانده بي‌كس (تنها)

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ