فهرست بستن

نت کیبورد تب شهره

نت کیبورد تب  شهره

متن آهنگ تب شهره

تب اومد و تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب اومدو تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب تب تب اومد و
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
رفتو ندید تنهایی
 میشکنه قامتم رو 
ندید که رفت
منو با غم اینجوری همخونه کرد
تب تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
کی گفته بود خدا یکی یار یکی
کی گفته بود شمارش دلدار کی
هرکی که گفته بود دلت خوش
همیشه یارش بود
امید تنها نشدن همیشه دلدارش بود
آخه عاشق شدن یارش بود
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب
تب اومد و تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب اومد و تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب تب تب اومد و
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
رفتو ندید تنهایی
 میشکنه قامتم رو
ندید که رفت
منو با غم اینجوری همخونه کرد
تب تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
اینو کسی نگفت
این دلو هشیار بکن
تو این زمونه عشقو انکاره کن
کاشکی یکی میگفت
دلو نبازی بچه گونه
اینجا خریدار نداره
قصه ی عاشقونه
عاشق نشی دیوونه
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
دل منو این
دل منو دیوونه کرد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ