فهرست بستن

نت کیبورد تقویم داریوش

نت کیبورد تقویم داریوش

متن آهنگ تقویم داریوش

تاریخ مرگ و ماتم است
این کهنه تقویم روی میز
هر برگ ان را پاره کن
میان شعله ها بریز
باید قلم گرفت بدست
تقویم تازه ای نوشت
باید که تن ندادو رفت
به جستجوی سرنوشت
این کهنه تقویم غریب
تکرار تاریخ عزاست
بی ابتدا بی انتهاست
باید جهان را تازه دید
رفتو به فرداها رسید
برای یک اغاز نو
نباید انتظار کشید
به اعتماد دست هم
باید گرفت از نو قلم
دوباره خط زدونوشت
از ابتدا قدم قدم
تاریخ مرگ وماتم است
این کهنه تقویم غم است
بی ترس دوزخ یا بهشت
از زندگی باید نوشت

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ