فهرست بستن

نت کیبورد تنهایی ویگن

نت کیبورد تنهایی ویگن

متن آهنگ تنهایی ویگن

من از تنهایی اشباعم لبریزم غروبی سرد و غمگینم پاییزم
دلم دل نیست دریا نیست مرداب است که موجی هم سراغش را نمیگیرد
که نوری هم به رخسارش نمیتابد نه شوق زیستن دارد نه میمیرد
من از تنهایی اشباعم لبریزم غروبی سرد و غمگینم پاییزم
تو ای دریا مرا در خویش پنهان کن به موجی آه مرا امروز مهمان کن
دلم دل نیست دریا نیست مرداب است مرا چون موج دریایی خروشان کن
من از تنهایی اشباعم لبریزم غروبی سرد و غمگینم پاییزم
تو ای همسایه در من زندگی سازی برایم مثل آوازی
یکی در گوش من انگار میگوید گلی امروز در مرداب میروید
من از تنهایی اشباعم لبریزم غروبی سرد و غمگینم پاییزم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ