فهرست بستن

نت کیبورد جان مار ایمان فلاح

نت کیبورد جان مار ایمان فلاح

متن آهنگ جان مار ایمان فلاح

جان مار مره نده محمود آباد
عاشق کنه داد وُ بیداد
جان مار می دل درون د ترکنه
جان مار مره نده به آملی
همه با کلاس، خیلی عالی
جان مار می دل درون د ترکنه
ای شیکار شوکا بوردمه
شوکا بره داشته
می دل غصه داشته
خواستگار دل خواه بوردمه
دل خواه نومزه داشته
می دل غصه داشته
به هر دری در بزومه
قفل وُ بسته داشته
می چشم برمه داشته
رو به آسمون ها، کردمه
مه خسته داشته
می چشم برمه داشته
گمه که کیجا شه روسری زیر دوسته
آخ می نسا درنه خاری کیجا درنه
کیجا شه کمر زنجیر دوسته
آخ می نسا درنه خاری کیجا درنه
آخ می نسا درنه خاری کیجا درنه
می دل بخواه؛ درنه خوشگل کیجا درنه
خدا من نخوامه؛ آلبالو ره
خدا من نخوامه؛ دختر عمو ره
همه گویند؛ دختر عمو جونِ فیروزه جان
گل نشکفته ی مازندرون، فیروزه جان
ته هیکل قربون هسته دو متری
برو مه رفقون دل بوردی
ته هیکل قربون هسته دو متری، فیروزه جان
برو مه دلبر دل بوردی، فیروزه جان
دلا دل بزومه شی دل دارمه
اما رفت؛ بزومه منزلِ دارمه
اما از شو فیروزه جان
همه دربند سرا من
در غریبی فیروزه جان
هر کی گنه نوری مه بیه جلو بییره
سالار داش مشدی مه بیه جلو بییره
شی دلی دردی قربون
چمری رنگی قربون
شی دلی دردی قربون
چمری رنگی قربون
اسا که بومه سرگردون شه پر و مار قربون

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ