فهرست بستن

نت کیبورد جون خودت بلک کتس

نت کیبورد جون خودت بلک کتس

متن آهنگ جون خودت بلک کتس

دختر ايروني که ناز و دلبري اين پيغام رو گوش کن 
مي شکوني قلب پسر ايروني رو حرفاي دلشو گوش کن 
مي آي از اين ورا گذري دل و هرجا بخواي مي بري
يه روي خوش نشون نمي دي منو مي کشي با اين دلبري
مي آي از اين ورا گذري دل و هرجا بخواي مي بري
يه روي خوش نشون نمي دي منو مي کشي با اين دلبري
امان از اون چشات از اون قد و بالات ببين چطور دلم افتاده به پات
مي گم به جون تو  آها  ميرم قربون تو مي گي جون خودت ببر زبونتو
هي مي گم خانوم کجا  
هي خانوم کجا کجا  دوست دارم به خدا
 دوست دارم به خدا  هي خانوم يواش يواش
 هي خانوم يواش يواش  با ما اينجوري نباش   
با کسي جز تو راه نمي آم  با کسي جز تو راه نمي آم 
تورو مي خوام و کوتاه نمي آم  تورو مي خوام و کوتاه نمي آم 
♫♫♫♫♫♫
متن آهنگ دختر ایرونی که ناز و دلبری از بلک کتس
♫♫♫♫♫♫
اوني که من مي خوام هموني خودتم اينو خوب مي دوني
کسي رو جز تو دوست ندارم اينو مي توني تو نگام بخوني
امان از اون چشات از اون قد و بالات ببين چطور دلم افتاده به پات
مي گم به جون تو ميرم قربون تو مي گي جون خودت ببر زبونتو
هي مي گم خانوم کجا هي خانوم کجا کجا  
دوست دارم به خدا  دوست دارم به خدا 
هي خانوم يواش يواش  هي خانوم يواش يواش  با ما اينجوري نباش    
مي آي از اين ورا گذري دل و هرجا بخواي مي بري
يه روي خوش نشون نمي دي منو مي کشي با اين دلبري
امان از اون چشات از اون قد و بالات ببين چطور دل من افتاده به پات
مي گم به جون تو ميرم قربون تو مي گي به جون خودت ببر زبونتو
هي مي گم خانوم کجا هي خانوم کجا کجا  
دوست دارم به خدا  دوست دارم به خدا 
هي خانوم يواش يواش  هي خانوم يواش يواش 
با ما اينجوري نباش     
مي آي از اين ورا گذري دل و هرجا بخواي مي بري
يه روي خوش نشون نمي دي منو مي کشي با اين دلبري
 مي آي از اين ورا گذري دل و هرجا بخواي مي بري
يه روي خوش نشون نمي دي منو مي کشي با اين دلبري 
امان از اون چشات از اون قد و بالات ببين چطور دلم افتاده به پات
مي گم به جون تو (آها) ميرم قربون تو مي گي جون خودت ببر زبونتو
هي مي گم خانوم کجا هي خانوم کجا کجا  
دوست دارم به خدا  دوست دارم به خدا 
هي خانوم يواش يواش  هي خانوم يواش يواش 
با ما اينجوري نباش

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ