فهرست بستن

نت کیبورد حرف تازه هایده

نت کیبورد حرف تازه هایده

متن آهنگ حرف تازه هایده

 من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگ ترین قصه عالم رو بسازم

تو معنی بهترین کلامی
مفهوم تمام شعرهامی
منظور و مراد هر پیامی

تو قبله هر امیدواری
تو مظهر فخر هر تباری
برتر ز لطافت بهاری

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

تو رئوفی
تو شریفی
تو به حرمت سکوتی
تو عزیزترین عزیزی
تو به عمق ملکوتی

تو رئوفی
تو شریفی
تو به حرمت سکوتی
تو عزیزترین عزیزی
تو به عمق ملکوتی

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

تو معنی بهترین کلامی
مفهوم تمام شعرهامی
منظور و مراد هر پیامی

تو قبله هر امیدواری
تو مظهر فخر هر تباری
برتر ز لطافت بهاری

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ