فهرست بستن

نت کیبورد حسرت لیلا فروهر

نت کیبورد حسرت لیلا فروهر

متن آهنگ حسرت لیلا فروهر

سر سجاده ی عشقم
به خاک افتاده ی عشقم
ولی با این همه احساس
تهی از باده ی عشقم
پر و خالی شدم از بس
به دست هر کس و ناکس
چه مانده از تنم باقی
شکسته جام بی ساقی
تنم زخمی
شدم سر دست
به جانم سنک هر سر مست
برای جرعه ای می بود
به من هر کس که دل می بست
***
به نام اعتماد و عشق
اکر دستی به من آویخت
به پایش زندکی دادم
به جانم زهر حسرت ریخت
هزاران بار دل دادم
که شاید عشق ناب این است
سراب تلخ باران بود
به خود کفتم شراب این است
***
سر سجاده ی عشقم
به خاک افتاده ی عشقم
ولی با این همه احساس
تهی از باده ی عشقم
پر و خالی شدم از بس
به دست هر کس و ناکس
چه مانده از تنم باقی
شکسته جام بی ساقی
تنم زخمی
شدم سر دست
به جانم سنک هر سر مست
برای جرعه ای می بود
به من هر کس که دل می بست

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ