فهرست بستن

نت کیبورد خاکی ستار

نت کیبورد خاکی ستار

متن آهنگ خاکی ستار

بیا درویش بشیم پاکی و بی ریا شیم
قفل تن رو بشکنیم از من و ما رها شیم
بیا پروانه صفت به دور هم بگردیم
زیر چتر معرفت یک دل و یک صدا شیم
زندگی با کبر صفا نداره عالم فانی وفا نداره
اونایی که خاکین عاشق دل پاکین
پیش خدا عزیزنو شاه گدا نداره
افتاده شو مغرور نباش
پروانه شو بی نور نباش
این همه به مال و منالت نناز
یا اینکه به حسن جمالت نناز
دو روز دنیا که منم نداره
خوردن حرص بیش و کم نداره
زندگی بذر محبت کاشتنه
نه ناداریو نه به داشتنه
حاصل عمر گران مایه ما
نامی نیک به جا گذاشتنه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ