فهرست بستن

نت کیبورد خدای مستون بیژن مرتضوی

نت کیبورد خدای مستون بیژن مرتضوی

متن آهنگ خدای مستون بیژن مرتضوی

خدا خدای مستون خدای می پرستون
به حق هرچی عشقه ما رو به هم برسون ما رو به هم برسون
خدا دل تو تنهاست مثل یه تک درخته
تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته تنها بودن چه سخته
خدا نظر به ما کن نظر به عاشقا کن
مارو که مست عشقیم به حال خود رها کن به حال خود رها کن
عجب صفایی داریم حال و هوایی داریم
به یار میگم نخور غم ما هم خدایی داریم ما هم خدایی داریم
خدا خدای مستون خدای می پرستون
به حق هر چی عشقه ما رو به هم برسون ما رو به هم برسون
ما دو تا جفت جفتیم ما دو تا جور جوریم
نزدیک ما دلامون اگر چه دور دوریم نزدیک ما دلامون اگر چه دور دوریم
تو عاشقای دنیا که از همه سریم ما
از صد هزارتا مجنون که والا بدتریم ما از صد هزارتا مجنون که والله بدتریم ما
خدا خدای مستون خدای می پرستون
به حق هرچی عشقه ما رو به هم برسون ما رو به هم برسون
خدا نظر به ما کن نظر به عاشقا کن
مارو که مست عشقیم به حال خود رها کن به حال خود رها کن
عجب صفایی داریم حال و هوایی داریم
به یار میگم نخور غم ما هم خدایی داریم ما هم خدایی داریم
خدا خدای مستون خدای می پرستون
به حق هر چی عشقه مارو به هم برسون مارو به هم برسون
ما دو تا جفت جفتیم ما دو تا جور جوریم
نزدیک ما دلامون اگرچه دور دوریم نزدیک ما دلامون اگر چه دور دوریم
تو عاشقای دنیا که از همه سریم ما
از صد هزارتا مجنون که والا بدتریم ما از صد هزارتا مجنون که والله بدتریم ما
خدا خدای مستون خدای می پرستون
به حق هرچی عشقه ما رو به هم برسون مارو به هم برسون

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ