فهرست بستن

نت کیبورد خدا با ماست ابی

نت کیبورد خدا با ماست ابی

متن آهنگ خدا با ماست ابی

من این روزا یه حال دیگه ای دارم
همیشه هیچ وقت این طور نبودم
 همیشه نیمه خالی رو میدیدم
به فکر نیمه های پر نبودم
 همیشه فکر میکردم زمین پسته
خدا رو سوی قبله میشه پیدا کرد
 همین دیروز سمت این حوالی بود
 یکی در زد خدا رفت درواکرد
من این روزا یه حال دیگه ای دارم
جهان من لباس تازه میپوشه
منو تو دیگه تنها نیستیم چون که
 خدا باما نشسته چای مینوشه
من این روزا یه حال دیگه ای دارم
جهان من لباس تازه میپوشه
منو تو دیگه تنها نیستیم چون که
 خدا باما نشسته چای مینوشه
ملخ افتاده توی خرمن گندم
منم مثل همه از کار بیکارم
 بجای داس شونه  توی دستامه..
فقط به فکر گندم زار موهاتم..
اگه بارون به شیشه مشت میکوبه
بیا اینجا بشین کناراین کرسی
 خدا با دست من دستات و میگیره
تو  از چشم خدا حالم رو میپرسی
نه اینکه بیخیال مزرعه باشم
 دیگه از باد پاییزی نمیترسم
 نگو این اسیاب از پایه ویرون شد
 خدا باماست از چیزی نمیترسم
 من این روزا یه حال دیگه ای دارم
 جهان من لباس تازه می پوشه
منو تو دیگه تنها نیستیم چون که
خدا با ما نشسته چای مینوشه
 منو تو دیگه تنها نیستیم چون که
خدا با ما نشسته چای مینوشه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ