فهرست بستن

نت کیبورد دام گیسو ویگن

نت کیبورد دام گیسو ویگن

متن آهنگ دام گیسو ویگن

بر شانه چون زلف پریشانت ریزد
عطر بهشتی بر گریبانت ریزد
زلف سیاهت، ریزد به دوشت
چون عشقم افتد، در پشت گوشت
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
کم شانه زن بر حلقه مویت جانا
ترسم هزاران دل به دامانت ریزد
شد بسته عمرم، بر تار مویی
دیگر چه خواهی،دیگر چه جویی
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
متن آهنگ دام گیسو از ویگن
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
آه ه هسر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را
دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا
سر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را
دل عاشق خسته فتد ،به کمند بلا
مه روی تو جلوه دهد ،شب تار مرا آه
پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫
آه ه هسر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را
دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا
سر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را
دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا
مه روی تو جلوه دهد، شب تار مرا آه
پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا
مه روی تو جلوه دهد، شب تار مرا آه
پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ