فهرست بستن

نت کیبورد دایه دایه وقته جنگ رضا سقایی

نت کیبورد دایه دایه وقته جنگ رضا سقایی

متن آهنگ دایه دایه وقته جنگ رضا سقایی

دایه دایه وقت جنگه
اي مادر! وقت جنگ است 
زینَُ بَرگم بَوَنیت ووُ مادیونم           خَوَرِمه بوُریتو سی هالوُونم
زین و برگم را به مادیانم ببندید و خبر مرا برای دایی هایم ببرید
دایَه دایَه وقت جنگه                   قطارکه بالا سرم پرش دِ شَنگه
ای مادر هنگام جنگ است و قطار (وسيله اي كه فشنگها را آن مي گذارند) بالای سرم پر از فشنگ است
سنگرانه برمنیت لشم در آریت                 بوریتم سی دالکم بونگمه وراریت
سنگرها را خراب كنيد و جنازه ام را در بیاورید و جسد مرا ببرید برای مادرم، برايم ناله و زاري كنید
موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم              شيرش حلال بَكه بلكه بَميرِم
راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم
نازیه تو سی بکو جومه ورته                دُر کِردن دو قورسو شیر نرته
نازنین (مادر) تو لباس تنت را سیاه کن چون شیر نرت را در گورستان در خاک می کنند
دایَه دایَه وقت جنگه                  قطارکه بالا سرم پرش دِ شَنگه
ای مادر هنگام جنگ است و قطار بالای سرم پر از فشنگ است
قلایانه بگردیت چینه و چینه            لشکمه ور داریت کافر نیینه
قلعه ها را دیوار به دیوار بگردید و جنازه ام را بردارید تا کافری (دشمن) آن را نبیند
موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم              شيرش حلال بَكِم بلكم بَميرِم
راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم
کاغذی ره بکنید وو دخترونم            بعدخوم شی نکنن وو دشمنونم
نامه ای بفرستید برای دخترانم تا بعد از من به دشمنانم شوهر نکنند
دایَه دایَه وقت جنگه                   قطارکه بالا سرم پرش دِ شَنگه
ای مادر! هنگام جنگ است و قطار بالای سرم پر از فشنگ است
نازی تو سی بکو جومه ورته                دُر کِردن دو قورسو شیر نرته
نازنین (مادر) تو لباس تنت را سیاه کن چون شیر نرت را در گورستان در خاک می کنند
موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم              شيرش حلال بَكِم بلكم بَميرِم
راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم
دِ قلا کرده وِ در شمشیر وِ دَسش           چی طلا بَرق می زنه لقام اسبش
از قلعه شمشیر به دست بیرون زده و لگام اسبش مانند طلا برق می زند
برارونم خیلیین هزار هزارن              سی تقاص خینه مِه سَر وِر میارن
 برادرانم بسیارند، هزاران هزارند و برای انتقام خون من بر خواهند خواست

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ