فهرست بستن

نت کیبورد دختران ویگن

نت کیبورد دختران ویگن

متن آهنگ دختران ویگن

کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه
دسته دسته دخترانه زیبا
می رقصند سر مست و بی پروا
با رقصه آن دخترانه شیدا
می رقصد دلها و سینه ها
با رقصه آن دخترانه شیدا
می رقصد دلها و سینه ها
گرد هم چون گلهای صحرایی
هی
با رنگه سرخ و زرد و آبی
هی
می رقصند دخترها و پسرها
مستانه با شور و بی تابی
هی
کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه
کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه
امشب در جمع ما شده برپا
محشری با رقصه کازاچوک
می رقصد چون گل های بهاری
آن پری با رقصه کازاچوک
می رقصد چون گل های بهاری
آن پری با رقصه کازاچوک

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ