فهرست بستن

نت کیبورد دختر دریا ویگن

نت کیبورد دختر دریا ویگن

متن آهنگ دختر دریا ویگن

دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
تو دختر دریا بودی
بِه از همه دنیا بودی
دست زمین و آسمان
نمی رسید به دامنت
غبار خاک نمی نشست
روی بلور گردنت
مرواریدهای دریا را
می ریختم روی دامنت
از خزه های ساحلی
پیراهن می کردم تنت
به روی موج بی قرار
می رقصیدی می خوابیدی
ز شانه ها تا به کمر
گیسوی زر می تابیدی
دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
تو دختر دریا بودی
بِه از همه دنیا بودی
دست زمین و آسمان
نمی رسید به دامنت
غبار خاک نمی نشست
روی بلور گردنت
مرواریدهای دریا را
می ریختم روی دامنت
از خزه های ساحلی
پیراهن می کردم تنت
به روی موج بی قرار
می رقصیدی می خوابیدی
ز شانه ها تا به کمر
گیسوی زر می تابیدی
گیسوی زر می تابیدی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ