فهرست بستن

نت کیبورد دختر کدخدا ستار

نت کیبورد دختر کدخدا ستار

متن آهنگ دختر کدخدا ستار

اون دخترک شیطون بلای
نومزد منه دختر قشنگ کدخدای
وای که چه خوش قدو بالای
ناز داره خانم خوشگله خانم چشماش سیای
قربون اون چشا بشومو فدابشمو فدابشمو
دختر کدخدای ده نومزد مای
دوسش دارم یه عالمه و عزیزمه و عزیزمه
نومزد ما قشنگ تر از مرواریای
اون دخترک ابرو کمنده
یار خوشگلم قربونش میرم بالا بلنده
شیرین لبم یه حبه قنده
فداش میشم وقتی مثل گل به روم می خنده
قربون اون چشا بشومو فدابشمو فدابشمو
دختر کدخدای ده نومزد مای
دوسش دارم یه عالمه و عزیزمه و عزیزمه
نومزد ما قشنگ تر از مرواریای
اهای اهل ابادی امشب کجایین!
همتون بیان خونمون
اخه امشب بله برون دختر کدخدا با مای
اون دخترک شیطون بلای
نومزد منه دختر قشنگ کدخدای
وای که چه خوش قدو بالای
ناز داره خانم خوشگله خانم چشماش سیای
قربون اون چشا بشومو فدابشمو فدابشمو
دختر کدخدای ده نومزد مای
دوسش دارم یه عالمه و عزیزمه و عزیزمه
نومزد ما قشنگ تر از مرواریای
اون دخترک ابرو کمنده
یار خوشگلم قربونش میرم بالا بلنده
شیرین لبم یه حبه قنده
فداش میشم وقتی مثل گل به روم می خنده
قربون اون چشا بشومو فدابشمو فدابشمو
دختر کدخدای ده نومزد مای
دوسش دارم یه عالمه و عزیزمه و عزیزمه
نومزد ما قشنگ تر از مرواریای

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ