فهرست بستن

نت کیبورد دریاب مرا شهره

نت کیبورد دریاب مرا شهره

متن آهنگ دریاب مرا شهره

ای از همه کس با من آواره خودی تر
ای خوبتر از خوب من و از همه بهتر
من جز تو و عشق تو کس و کار ندارم
با هیچ کسی جز تو خدای دل خود کار ندارم
دریاب مرا دریاب مرا ،مرحمتی کن به من و یکدفعه بیدار کن از خواب مرا
دستم تو بگیر، خستمه،بیرون بکش از آبمرا
تو بانی این در بدری،این همه شو سری
از همه کس تازه تری،عشق تو بود یکنفری
این همه آن داد مرا
فریاد بزن، زیر دل آواز بزن،خسته شدی باز بزن
خط بزناز رسم قفس،پر بده آزاد مرا
تو بانیآزادی من باش و تو آزاد کن آزاد مرا
دکلمه آخر:
“””من اتفاق نارسی هستمکه زود افتادم
افتاده و نیافتادهمن ساده پای پیاده هنوزنیافتادم
دریاب مرا”””

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ