فهرست بستن

نت کیبورد در جستجو هایده

نت کیبود در جستجو هایده

متن آهنگ در جستجو هایده

 آهای شما که عاشقین
حقیقتو به من بگین
حقیقتو به من بگین
عاشق و معشوق کیه
مقصد و مقصود چیه
درد چیه دوا چیه
عابد و معبود کیه
بمیرم ای دل ای دل
که آرامش نداری
میسوزی و بجز از
خدا خواهش نداری
نشوندنت تو آتیش
تا که بال و پرت سوخت
الهی من بمیرم
که آسایش نداری
ای دریغا چه روزایی که گذاشتی پشت سر
امروز از دیروز و فردا از همیشه خسته تر
وای بهاران گذشت
وای چه آسان گذشت
تا به کی جستجو جستجو
کو حقیقت کجاست
کی پریشان ماست
بشکف ای غنچه آرزو
آهای شما که عاشقین
حقیقتو به من بگین
حقیقتو به من بگین
عاشق و معشوق کیه
مقصد و مقصود چیه
درد چیه دوا چیه
عابد و معبود کیه
بمیرم ای دل ای دل
که آرامش نداری
میسوزی و بجز از
خدا خواهش نداری
نشوندنت تو آتیش
تا که بال و پرت سوخت
الهی من بمیرم
که آسایش نداری
ای دریغا چه روزایی که گذاشتی پشت سر
امروز از دیروز و فردا از همیشه خسته تر
وای بهاران گذشت
وای چه آسان گذشت
تا به کی جستجو جستجو
کو حقیقت کجاست
کی پریشان ماست
بشکف ای غنچه آرزو
آهای شما که عاشقین
حقیقتو به من بگین
حقیقتو به من بگین
عاشق و معشوق کیه
مقصد و مقصود چیه
درد چیه دوا چیه
عابد و معبود کیه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ