فهرست بستن

نت کیبورد دل من شکوه نکن داود سرخوش

نت کیبورد دل من شکوه نکن داود سرخوش

متن آهنگ دل من شکوه نکن داود سرخوش

دل من شکوه نکن
از کس و ناکس دل من
دل من تورا زعشق و عاشقی بس دل من
دل من دنیا را شناختی دل من
مرد و نامردها را شناختی دل من
عشق و آدمها را شناختی دل من
دل من یاران زمانه
ناسپاس و نامهربانه
عشقشان خالی و ریایی
راهشان عاقبت جدایی
دل من دنیا را شناختی دل من
مرد و نامردها را شناختی دل من
عشق و آدمها را شناختی دل من
دل من یاران زمانه
ناسپاس و نامهربانه
عشقشان خالی و ریایی
راهشان در غربت جدایی
دل من شکوه نکن
از کس و ناکس دل من
دل من تورا زعشق و عاشقی بس دل من
دل من دنیا را شناختی دل من
مرد و نامردها را شناختی دل من
عشق و آدمها را شناختی دل من

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ