فهرست بستن

نت کیبورد دوست دارم شهره

نت کیبورد دوست دارم شهره

متن آهنگ دوست دارم شهره

خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بیـــــــــــداد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد شهره صولتی
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
ای کاش من نمی گفتم منو ترکم کن امشب
نمی رفتی نمی مو ندم تو دست آتیش و تب
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
کاشکی من نمی دیدم که رفتی از کنارم
کسی که عاشقش بودم دیگه حالا ندارم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
به تو گفتم که سرد عشق تو مثل زمستو نه
منو با غم رها کردی با این چشما که گر یو نه
می گفتی بیا سر کن فراموش کن بدی هارو
آخه شیطون نمی تو نه ببینه بودن ما رو
خودم کردم که لعنت بر خودم باد شهره صولتی
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
ای کاش من نمی گفتم منو ترکم کن امشب
نمی رفتی نمی مو ندم تو دست آتیش و تب
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد  شهره صولتی
کاشکی من نمی دیدم که رفتی از کنارم
کسی که عاشقش بودم دیگه حالا ندارم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ