فهرست بستن

نت کیبورد دولدور ادنان شنسس

نت کیبورد دولدور ادنان شنسس

متن آهنگ دولدور ادنان شنسس

ایچریم ار کاداش بنیم دردیم چوک
 مینـــوشم رفیق دردم زیاد است
ایچریم ار. کاداش دردیمه چاره یوک
 مینوشم رفیق چاره ای به دردم وجود ندارد
ایچریم ار کاداش بو گون کیفیم یوک
 مینوشم رفیق امروز حالم خوب نیست
ایچریم ار کاداش تادیم توزوم یوک
  مینوشم رفیق رنگو روحی برای زندگیم باقی نیست
آهنگ دولدور میخانه چی (ایچریم آرکاداش) از عدنان
دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون
دوستانم سخنان تلخی زدنند دشمنانم با خوشحالی بشنوند
بیر بویوک ایچدیم بن شفا لار اولسون
وقتی مینوشم من شفایه بدنم گردد
دوست لاراجی سویلر دوشمانلارا سوینه دوی سون
  دوستانم سخنان تلخی زدند دشمنانم  باخوشحالی بشنوند
بیر بویوک دویردیم بن شفـــا  .لار اولسون
 وقتی غلط میدم درونم شفایه بدنم گردد
مزم بیر از پینیربیر ازدا زیتیــــــن اولسون  
مزه ام کمی پنیر  و  کمی زیتون باشد
متن و ترجمه فارسی آهنگ دولدور از عدنان
ایچریم ار کاداش ایچریم ایشده
 مینوشم رفیق مینوشم الان 
دولدور ور میحانه چی. بوش قالماسین کادهیم
پرکن تو شراب رابده میخانه چی. خالی نماند استکانم
دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم
پرکن تو شراب را بده میخانه چی اصلا درد هایم تموم نمیشه
دولدورور میحانه چی. چابــــک دولدور ایچریم
پرکن تو شراب را بده میخانه چــی زود باش پر کن بنوشم
دولدور دولدور دولدور دولدور دولدووور گیتسین
پرکن پرکن پرکن پرکن   پرکن
دولدور ور میحانه چی یانیـــــورم. ایچیم ایچیم
پرکن تو شراب را بده میخانه چی میسوزد درونم  بنوشم
دولدور ور میحانه چی دونیـــــــور باشم نه بیچیم
پرکن تو شراب. را بده میخانه سرم گیج میره بد جوری
دولدور ور میحانه چــــی کور کوتو ساروشوم او بیچیم
پر کن توشراب رابده میخانه چی بد جوره بدجور مستم به اون علت

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ