فهرست بستن

نت کیبورد دو رنگی مهستی

نت کیبورد دو رنگی  مهستی

متن آهنگ دو رنگی مهستی

یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریایی
یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی
یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن
یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی
یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن
**** تکست آهنگ دو رنگی از مهستی ****
یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی
یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن
یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریائی
یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی
یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن
یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ