فهرست بستن

نت کیبورد دیدار مادر ویگن

نت کیبورد دیدار مادر ویگن

متن آهنگ دیدار مادر ویگن

در را مادر بگشا
بگشا این در بگشا
جانم بر لب امد
مادر دیگر بگشا
در را مادر بگشا
بگشا این در بگشا
جانم بر لب امد
مادر دیگر بگشا
اما تا صبح به سرا نرسد
دانم دانم که چرا نرسد
به لب او مهری زده خاموشیها
که سپردن او را به فراموشیها
قلبم گوید با من
دیگر این در بسته
دیگر این در همچون چشم مادر بسته
هر نفس فغان کنم
سر به اسمان کنم
هر نفس فغان کنم
سر به اسمان کنم
گویم این در بگشا
بگشا مادر بگشا
جانم بر لب امد
مادر دیگر بگشا

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ