فهرست بستن

نت کیبورد ردپای عشق ستار

نت کیبورد ردپای عشق ستار

متن آهنگ ردپای عشق ستار

رد پای عشق دیگر در نگاه او نشسته
نقش من در برکه های چشم او دیگر شکسته
آنکه روزی عاشقونه گرمی آغوش او بود تکیه گاه خستگی ها
دیدم آخر در نگاهش لحظه ی تلخ جدایی رنگ مرگ آرزو را
سر به زانو میگذارم تا نبینم رفتنش را
آه من در سینه ام باش تا نگیری دامنش را
از نگاه من گریزان آن دوچشم پر گناهش
میگریزد تا نبیند مرگ عشقو در نگاهش
چشم چون آیینه ی او آن دو چشمانی که روزی
با نگاه عاشق من لحظه لحظه رو به رو بود
دیدم و باور نکردم چون غروبی سرد و سنگین
اینچنین با من غریبه خالی از هر گفتگو بود
من نمیپرسم که آمد زیر و رو شد آشیانم
او نمیخواهد بگوید من نمیخواهم بدانم
گر پشیمان هم بیاید من نمیخواهم بماند

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ