فهرست بستن

نت کیبورد رویای شبانه سعید شایسته

نت کیبورد رویای شبانه سعید شایسته

متن آهنگ رویای شبانه سعید شایسته

اسمتو رو برگای گلا نوشتم
تو رو بانو تو رو با طلا نوشتم
شب و هر شب شب و هر شب
شب و هر شب شب و هر شب
شب و هر شب شب و هر شب
اسمتو رو برگای گلا نوشتم
تو رو بانو تو رو با طلا نوشتم
تو گوش پروانه از عشق تو گفتم
رو بال تموم لحظه ها نوشتم
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
ساحل و پروانه و دریا میدونن
نسیم و برگ و گل و موجا میدونن
به خدا عاشقتم
سبزه و صحرا میدونن
آب و خاک و شبنم و گل
همهء دنیا میدونن
همهء دنیا میدونن
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
اسمتو رو شنای ساحل نوشتم
موج اومد اسم تو رو برد با خودش
دریا از اسم تو بوی گل گرفت
نسیم عطر تو رو آورد با خودش
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی
هورا Bravo
شب و هر شب توی رویای منی
تو امید دل شیدای منی
پره از هوای تو خونهء دل
جاریه خون توی رگ های منی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ