فهرست بستن

نت کیبورد رویای صیاد فرشته

نت کیبود رویای صیاد فرشته

متن آهنگ رویای صیاد فرشته

یه ماهی بود یه دریا
یه آسمون زیبا
یه قایق شکسته
یه ماهیگیر تنها
یه ماهی گیر که دریا
دنیای باورش بود
نیاز صید ماهی
امید آخرش بود
یه ماهی که حواسش
به آینه های نور بود
فکر شب عروسی
تو حجله بلور بود!
ماهی شده بود باورش
تورو اگه بندازن سرش
میشه عروس ماهی ها
شاه ماهی میشه همسرش
ماهی نمی شد باورش
تور اگه افتاد رو سرش
نگاه گرم ماهی گیر
میشه نگاه آخرش!
ماهی لبش می خندید
به قحطی صداقت…
به دشنه ای که خورده
تو سفره رفاقت
ماهی نفهمید چه کسی
سینه خستشو درید
کدوم لب گرسنه ای
شوری بختشو کشید
ماهی هرگز نفهمید
تور بوده بند صیاد
نمیشه عشق شیرین
برای قلب فرهاد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ