فهرست بستن

نت کیبورد زندگی هایده

نت کیبورد زندگی هایده

متن آهنگ زندگی هایده

 خدایا
خدایا
خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که 
میخواستیم
میخواستیم
میخواستیم مثل این روزو نبینیم
که دیدیم که 
ناز اون
بلای اون
حسرت دل
عذاب عالم
هر چی باید همه تک تک بکشن
ما کشیدیم که 
هر چی باید همه تک تک بکشن
ما کشیدیم که 
زندگی میگن برای زنده هاست
اما خدایا
بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که 
زندگی میگن برای زنده هاست
اما خدایا 
بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که 
وای بر ما
وای بر ما
خبر از لحظه پرواز نداشتیم
تا میخواستیم لب معشوقو ببوسیم
پریدیم که 
زندگی قصه تلخیست که از آغازش
بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم
چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت 
دنبال هم امروز و فردا گذشت
چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت
دنبال هم امروز و فردا گذشت
دل میگه باز فردا رو از نو بساز
ای دل غافل دیگه از ما گذشت
ای دل غافل دیگه از ما گذشت
زندگی میگن برای زنده هاست
اما خدایا
بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که
خدایا
خدایا
خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که
میخواستیم
میخواستیم
میخواستیم مثل این روزو نبینیم
که دیدیم که
ناز اون
بلای اون
حسرت دل
عذاب عالم
هر چی باید همه تک تک بکشن
ما کشیدیم که
هر چی باید همه تک تک بکشن
ما کشیدیم که

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ