فهرست بستن

نت کیبورد ساری گلین ویگن

نت کیبورد ساری گلین ویگن

متن آهنگ ساری گلین ویگن

دامن کشان ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد
در جام می از شرنگ دوری از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد
دارم قلبی لرزان به رهش دیده شد نگران
ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد
دارم چشمی گریان به رهش روز و شب بشمارم تا بیاید
آزرده دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسونکاری شب نخفتم
با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم
از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید
دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش در دل تا نهفتم
دارم چشمی گریان به رهش روز و شب بشمارم تا بیاید

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ