فهرست بستن

نت کیبورد سال سفر لیلا فروهر

نت کیبورد سال سفر لیلا فروهر

متن آهنگ سال سفر لیلا فروهر

شاید دری وا شه شاید راهی باشه
روزای نـاپـیـــدا دوبـاره پـیـــدا شـه
قـصــه دلـــتـنـگـی اگــه سـر جاشه
تو کـوچه قـلــبـم هـلـهـلـه بر پا شه
راه بی خطره امسال
سـال سفـره امسال
سـال سـر وسـامونه
دل در بـه دره امسال
راه بی خطره امسال
سـال سفـره امسال
سـال سـر وسـامونه
دل در بـه دره امسال
رنگای فصـل پـایـیـز قصـه باد گلریز
حکایت جدایی با گریه های ریز ریز
بـه حـق نـور دیـده کـه روشـن از امـیـده
شب های بی سپیده به آخرش رسیده
امسال سال آوازه
ســال رونق سازه
گویی زنـدگی تازه
در لـحـظه آغـــازه
در های امـید واری
هر جا که بری بازه
حرف حرف سفر کردن
در بـــــاور پــروازه
راه بی خطره امسال
سـال سفـره امسال
سـال سـر وسـامونه
دل در بـه دره امسال
سـال خـــبــره امسال
چشـمـا به دره امسال
گویـی همـه جـا عیده
نحسی به دره امسال
رنگای فصـل پـایـیـز قصـه باد گلریز
حکایت جدایی با گریه های ریز ریز
بـه حـق نـور دیـده کـه روشـن از امـیـده
شب های بی سپیده به آخرش رسیده
امسال سال آوازه
ســال رونق سازه
گویی زنـدگی تازه
در لـحـظه آغـــازه
در های امـید باری
هر جا که بری بازه
حرف حرف سفر کردن
در بـــــاور پــروازه
راه بی خطره امسال
سـال سفـره امسال
سـال سـر وسـامونه
دل در بـه دره امسال
سـال خـــبــره امسال
چشـمـا به دره امسال
گویـی همـه جـا عیده
نحسی به دره امسال

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ