فهرست بستن

نت کیبورد سرود زندگانی داریوش

نت کیبورد سرود زندگانی داریوش

متن آهنگ سرود زندگانی داریوش

طبیبان را ز بالینم برانید
مرا از دست اینان وا رهانید
به گوشم جای این آیات افسوس
سرود زندگانی را بخوانید
دل من چون پرستوی بهاریست
از این صحرا به آن صحرا فراریست
دل عاشق گریبان پاره خوش تر
به کوی دلبران آواره خوش تر
غم دل با همه بیچارگیها
از این غم ها که دارد چاره خوش تر
دل من چون پرستوی بهاریست
از این صحرا به آن صحرا فراریست
دل از این عمر شیرین بر نگیرم
به این زودی نمیخواهم بمیرم
دل از این عمر شیرین بر نگیرم
هنوزم چشم دل دنبال فرداست
هنوزم سینه لبریز از تمناست
هنوز این جان بر لب مانده اما
در این بی آرزویی آرزوهاست
دلم یک لحظه در یک جا نمانده است
مرا دنبال خود هر سو کشانده است
به هر لبخند شیرین دل سپرده است
برای هر نگاهی نغمه خوانده است
دل از این عمر شیرین بر نگیرم
به این زودی نمیخواهم بمیرم
دل از این عمر شیرین بر نگیرم
شکیب دل همه در بی شکیبیست
قرار دل همه در بی قراریست
دل عاشق گریبان پاره خوش تر
به کوی دلبران آواره خوش تر
اگر هستی زند هر لحظه تیرم
وگر از عرش برخیزد ستیرم
دل از این عمر شیرین بر نگیرم
به این زودی نمیخواهم بمیرم
دل از این عمر شیرین بر نگیرم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ