فهرست بستن

نت کیبورد سفر ستار

نت کیبورد سفر ستار

متن آهنگ سفر ستار

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی
گر پیر مناجات است ور رند خراباتی
هر کس قلمی رفت است محمل به سرانجامی
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
ای بلبل اگر نالی من با تو هم اوازم
تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد
انان که ندیدستند سروی به لب بامی
گرچه شب مشتاقان تاریک بود اما
نو مید نباید بود از روشنی بامی
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ